Se alla

Välkommen till Liberalerna i Munkfors kommun

Liberalerna har en framtidsvision för Munkfors som bygger på att varje Munkforsbo ska kunna bli sitt bästa jag.

För att kunna bli sitt bästa jag måste man ha frihet att utvecklas. Vår uppgift som liberaler är att försvara friheten där den hotas, införa den där den saknas och utveckla den där den redan finns. Det är det vi Liberaler menar med att frihet måste försvaras.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor, funderingar eller förslag.

 

Vi Liberaler i Munkfors-Ransäter vill utveckla vår kommun med satsningar på skola, omsorg, föreningsliv och näringsliv. För oss är valfrihet ledordet. Munkfors skall vara ett tryggt och attraktivt samhälle där man vill bo, utvecklas, trivas och åldras.

Skola och utbildning

 • 26 % av våra barn gick ut grundskolan med ofullständiga betyg. Det anser vi är ett stort misslyckade. I Liberalernas Munkfors skall inte ett enda barn gå ur grundskolan utan fullständiga betyg. Därför måste vi satsa mer på skolan. Vi vill se mindre grupper, mindre omsättning på personal, mer speciallärare och trygga skolmiljön i Munkfors. Våra barn är vår framtid!
 • Vi vill se en upprustning av både gamla och nedlagda lekplatser.
 • För att främja nyföretagandet tycker vi att man ska införa företagskunskap och konsumentkunskap i skolan.

Rättsväsendet

 • Alla skall kunna känna samma trygghet oavsett vart än i landet vi bor. Vi liberaler vill jobba för att få polismyndigheten att utöka antalet poliser i norra Värmland. Det är viktigt att våra invånare skall kunna ha en närvarande polis på landsbygden.

Äldreomsorg och Hemtjänst

 • Vi vill införa lagen om valfrihet. Rätten att själv bestämma över sitt liv oavsett ålder bör anses som en grundläggande rättighet och därför vill vi Liberaler i Munkfors-Ransäter införa valfrihet i hemtjänst och äldreomsorg enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Munkforsborna har idag inte den möjligheten och vi anser att det är självklart att man ska kunna vara med och påverka vart man ska bo eller vem som kommer över tröskeln till ens hem. En människa ska inte fråntas sina rättigheter att få bestämma själv bara för att han eller hon blir äldre. Vi liberaler tror på frihet och att äldre personer bättre kan fatta egna beslut.

Ett attraktivare Munkfors-Ransäter

 • Vi vill inrätta ett riktigt medborgarkontor i Far Inn fastigheten i Munkfors.Under samma tak skall invånarna kunna uträtta alla sina ärenden hos olika myndigheter och även få rådgivning i olika frågor.Munkfors kommuns vision av ett servicekontor är i rätt riktning men någon garant för att du faktiskt skall kunna uträtta dina ärenden på plats har kommunen inte lovat. Istället har man fokuserat på stöd och rådgivning.Vi liberaler vill istället se ett ”riktigt” medborgarkontor. Detta skulle innebära att våra invånare inte skulle behöva åka till Karlstad för att för att uträtta sina ärenden hos olika myndigheter.I fastigheten vill vi också att kommunen inför en offentlig toalett något som idag saknas i kommunen.
 • Vi vill snygga till området strax norr om OKQ8.
 • Ett enklare utegym bör anordnas för att främja folkhälsan.
 • I Munkfors finns en enda laddstolpe. Det tycker vi liberaler är långt ifrån tillräckligt. För att få människor att ställa om krävs en trovärdig politik. Vi liberaler vill installera fler laddstolpar i Munkfors med omnejd.Vi vill också elektrifiera kommunens fordonspark. Skall människor ställa om krävs det också att staten och kommunen leder vägen. Vi behöver en infrastruktur som är trovärdig gentemot den enskilde medborgaren och vi vill säkra Sveriges elproduktion så vi kan ställa om. Att få till fler laddstolpar i vår kommun skulle definitivt gynna turistnäringen då vårt grannland Norge kommit längre i omställningen till elbil.
 • Vi vill att kommunen ständigt utvecklas och skapar rätt förutsättningar för alla våra invånare.

Fritid, föreningsliv och kultur

 • Utveckla fritidsverksamheten för folkhälsan.
 • Tillsammans med föreningarna fortsätta stärka och utveckla vårt föreningsliv.
 • Fortsätta stötta och utveckla kulturen i Munkfors-Ransäter.

Näringsliv

 • Munkfors skall ha Värmlands bästa företagsklimat och jobba för mer nyföretagande både lokalt och regionalt för fler etableringar i Munkfors-Ransäter.
 • Satsa på jobben. Näringslivet är en förutsättning för att kunna bedriva välfärd. Därför är jobben viktiga för oss liberaler.
 • Vi liberaler vill att större arbeten läggs ut på entreprenad istället för att kommunen gör det i egen regi. På det sättet kan vi tillföra både företagande och arbeten i kommunen.

Nyheter i Munkfors

 • 11 september 2022

  Rösta på valdagen i Munkfors

  Rösta på valdagen Du kan bara rösta i den vallokal som står på ditt röstkort. Vallokalen är endast öppen på valdagen. När du röstar…

Liberalerna i Värmlands län